You've successfully subscribed to #สิริการบัญชี
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

SiriwipaPrasertjan SiriwipaPrasertjan

การอัพเดต ของเฟชบุ๊ค ที่เกี่ยวข้องกับการยิงแอด

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ Apple ทำการอัพเดต IOS เวอชั่น 14, 14.5 เป็นต้นมา ทำให้ เฟชบุ๊คหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่สามารถแทร็คข้อมูลจากผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด ยกตั

  • SiriwipaPrasertjan
Updated

จำหน่ายบัญชีเฟชบุ๊ค พร้อมสอนวิธีการฟาร์ม การบริหารจัดการบัญชี

สวัสดีค่ะ เชื่อว่าหลายๆคน ที่คลิ๊กเข้ามา น่าจะมีปัญหา จากการถูกเฟชบุ๊คแบนบัญชี ในการลงโฆษณา ไม่มากก็น้อย  หรือเพื่อนๆมีความกังวลใจ ในการหาบัญชี ในการยิงแอด

  • SiriwipaPrasertjan
Updated
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี