MaxMarketplacePro

โปรแกรมใช้ในการเพิ่มสินค้าลง Marketplace Facebook อัตโนมัติ

**ระบบโพสน์สินค้าลงบน Marketplace Facebook จำเป็นต้องมีบัญชีที่สามารถใช้งาน Marketplace ได้

ตัวอย่างหน้าสินค้าที่ทำการถูกเพิ่มเรียบร้อย

ตัวอย่าง เพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดสินค้า
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี