002. รวมเนื้อหาเก่า 2020-2021

รวบรวมเนื้อหาเก่า ปี 2020-2021
002. รวมเนื้อหาเก่า 2020-2021

Code สำหรับการ Reset IPv6 ( Mac version )

สำหรับหลายๆคน คงจะเคยเรียนรู้ การรีเซ็ต IPv6 ด้วย โค๊ด .bat แล้ว วันนี้ จะมาแนะนำการรีเซ็ต ไอพีเวอชั่น6 สำหรับ Mac version ขั้นตอนที่ 1 เปิด Terminal ขึ้นมา ขั้นตอนที่ 2 ทำการสำรวจ Interface name ด้วยคำสั่ง ifconfig สำรวจ Interface nameขั้นตอนที่ 3
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี