010. ระบบ Tracking

การติดตามผลการแทร็คกิ้งข้อมูล และวัดผลการซื้อโฆษณาของเรา ด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ รวมไปถึงการตั้งค่าการใช้งาน
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี