005. การบริหารจัดการบัญชี Facebook การเชื่อมโยงบัญชีแบบต่างๆ

เรียนรู้กาารบริหารจัดการบัญชีเฟชบุ๊ค อัพเดต 2019-2021-2022
005. การบริหารจัดการบัญชี Facebook การเชื่อมโยงบัญชีแบบต่างๆ

Method Android Emulator + Bridge Network Mode

Method Android Emulator + Bridge Network Mode การฟาร์มแอคเค้า ด้วยเมธอดนี้ เป็น เมธอดที่ใช้เวลาไม่นาน ในการวอม  สามารถ แอคทีฟ แอด แอคเค้าได้ เลย โดยเราจะเน้นไปที่การ Active Ads Account เป็นหลัก หลังจากได้ Ads Account แล้วเราจะนำบัญชีไปวอมต่อที่ VM อีกที ในรูปแบบนี้  เป็น
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี