007. ยิงแอด FB ระดับกลาง ( Member Only )

สอนยิงแอด เทคนิคอลระดับ ปานกลาง สำหรับสมาชิกเว็ปทั่วไป ประเภทชำระเงิน
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี