014. การเขียนโปรแกรม เบื้องต้น

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การพัฒนาระบบ การเขียนแอพพลิเคชั่น
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทุกส่วน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย #สิริการบัญชี